Truyện hot

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
117M 19K 128K

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Yêu Thần Ký
163M 29K 163K

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
27M 2.585 96K

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
75M 11K 126K

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
156M 31K 174K

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
2.549K 2.703 44K

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
123M 26K 156K

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Toàn trí độc giả
20M 11K 127K

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
60M 5.296 79K

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
34M 35K 138K

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới
10M 8.277 81K

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
106M 13K 137K

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
12M 5.469 77K

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Tu La Võ Thần
99M 17K 142K

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
62M 12K 73K

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cô Gái Thích Lặn - Grand blue
7.230K 4.479 28K

Cô Gái Thích Lặn - Grand blue

Truyện tranh Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Gái
21M 18K 47K

Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Gái

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
28M 8.205 61K

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
88M 12K 135K

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
13M 4.843 67K

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
45M 13K 90K

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
25M 5.897 58K

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
35M 4.679 62K

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
38M 7.888 83K

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Võ Nghịch
36M 5.130 93K

Võ Nghịch

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
35M 2.980 61K

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
67M 30K 135K

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
86M 14K 110K

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
60M 35K 128K

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông
13M 5.430 104K

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
202M 45K 169K

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
102M 18K 133K

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
11M 5.713 77K

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
33M 10K 97K

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Chúa Tể Tam Giới
31M 3.502 71K

Chúa Tể Tam Giới

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
231M 53K 184K

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
45M 8.169 99K

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
27M 13K 131K

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!
8.885K 4.267 105K

Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Truyện tranh Đế Bá
5.627K 6.197 67K

Đế Bá

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
603M 189K 311K

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
66M 35K 175K

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
4.793K 3.963 68K

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
46M 30K 160K

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
8.189K 4.420 54K

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Manh Động Thú Thế
7.225K 3.321 70K

Manh Động Thú Thế

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
54M 26K 138K

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
244M 36K 172K

Toàn Chức Pháp Sư

Bình luận facebook