Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 1
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 2
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 3
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 4
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 5
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 6
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 7
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 8
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 9
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 10
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 11
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 12
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 13
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 14
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 15
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 16
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 17
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 18
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 19
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 20
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 21
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 22
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 23
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 24
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 25
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 26
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 27
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 28
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 29
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 30
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 31
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 32
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 33
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 34
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 35
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 36
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 37
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 38
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 39
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 40
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 41
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 42
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 43
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 44
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 45
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 46
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 47
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 48
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 49
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 50
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 51
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 52
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 53
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 54
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 55
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 56
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 57
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 58
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 59
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 60
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 101 - Trang 61
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
No Name
No Name Cấp 4
bất ngờ chưa thằng dà
Đu dây Điện
Đu dây Điện Cấp 5
TAM đồ đệ cute ko chịu đc aemo
nagaming
nagaming Cấp 5
loli là số 1 ko cái j hơn đc
Nam
Nam Cấp 5
Loli là số 1
Sad boy
Sad boy Cấp 4
NamÁ à bắt được thằng lolicon nhá, FBI đâu ae ơi, đột nhập nhà nó xem còn nhốt bao đứa loli nữa này
Nam
Nam Cấp 5
Sad boyxin lỗi tao chỉ nhốt tầm 10 đứa thôi chưa trái pháp luật đâu
Sad boy
Sad boy Cấp 4
NamCái địt cụ, 10 đứa đéo trái pháp luật ??, 1 đứa đủ để m vô tù bóc lịch rồi emo
Nam
Nam Cấp 5
Sad boytao là người của FBI nên mày không cần lo
Taka madara
Taka madara Cấp 5
NamTao là Giám đốc đương nhiệm của FBI Chris Wray đây , h mày bị sa thải và vào tù bóc lịch nhé emo
Nam
Nam Cấp 5
Taka madaraemo
Dia
Dia Cấp 4
Namloli muôn năm
Lê Mộc Hà
Lê Mộc Hà Cấp 4
Sad boyBố địt cả fbi
B
B Cấp 4
Lê Mộc HàGkê vậy....
lolilàđể yêuthương
lolilàđể yêuthương Cấp 5
NamĐồng chí emo
Shiraori
Shiraori Cấp 4
Bóp dái đồng đội
Tama
Tama Cấp 3
Đại chiến cái quái gì,Đây là tàn sát emo
Viêm Đế
Viêm Đế Cấp 4
Nói chung là mô típ truyện tranh hơi khác với chuyện chữ 
Chuyện chữ là đợi 9000 ngàn năm nở hoa rồi bem nhau với bọn tuế nguyệt giới cơ  mà trong truyện chữ bọn hệ thống ko láo như này đâu
Văn Võ Nguyễn
Văn Võ Nguyễn Cấp 4
Viêm ĐếCho mình hỏi, sao Hệ thống lại là gián điệp v bạn, vs lại mấy thần khí của hệ thống đem ra là của bọn kia hết hả bạn. Mấy bọn kia là ai mà âm mưu gì đưa main về 10 vạn năm vậy bạn
Viêm Đế
Viêm Đế Cấp 4
Văn Võ NguyễnUk đúng r 
Con này tìm đc đạo tôn đều òa bọn hệ thống kia sắp đặt cả thôi 
Chứ bạn nghĩ xem 1 hệ thống ik suốt vài vạn năm ko tìm thấy người thích hợp 
Bó tìn đại 1 người xuyên không cx đc đúng ko 
Nhưng bó chọn đạo tôn vì đây là nhiệm vụ của nó
Himeka Zeros
Himeka Zeros Cấp 5
Văn Võ NguyễnVì sau trận đánh chư thiên dẫn đến mất cân bằng tam giới đạo phật ko còn ma đạo vẫn còn nên hệ thống nó phải làm vậy để cân bằng lại thôi ý mà emo
B
B Cấp 4
Himeka ZerosHệ thống bá nhất k
Tê
Cấp 4
Main bất ngờ chưa tk già :)))
Tạ diễm
Tạ diễm Cấp 4
Sos giải cứu web chính mn ơi
Sine
Sine Cấp 4
?emo
Song Kê Xuất Sơn -Hỷ
Song Kê Xuất Sơn -Hỷ Cấp 5
emo
sơ đây các con
sơ đây các con Cấp 4
chạy nhưng k lắp não và cái kết emo
Thiên Khung
Thiên Khung Cấp 4
emo
KIMBUM
KIMBUM Cấp 3
chuẩn bị ba màu bọn này thôi :)
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
mèo xấu quắc, cút ra để t nhìn loli