Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 1
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 2
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 3
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 4
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 5
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 6
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 7
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 8
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 9
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 10
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 11
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 12
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 13
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 14
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 15
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 16
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 17
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 18
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 19
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 20
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 21
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 22
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 23
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 24
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 25
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 26
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 27
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 28
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 29
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 30
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 31
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 32
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 33
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 34
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 35
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 36
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 37
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 38
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 39
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 40
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 41
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 42
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 43
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 44
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 45
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 46
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 47
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 48
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 49
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 50
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 51
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 52
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 53
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 54
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 55
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 56
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 57
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 58
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 59
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 60
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 61
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 62
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 63
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 64
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 65
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 66
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 67
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 68
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 69
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 70
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 71
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 72
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 73
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 74
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 75
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 76
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 77
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 78
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 79
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 80
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 81
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 82
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 83
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 84
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 85
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 86
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 87
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 88
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 71 - Trang 89
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Minh Chau
Minh Chau Cấp 4
eo ơi tình yêu gì ớn thế
Le Kieu
Le Kieu Cấp 4
Mình nghĩ đến cuối cùng lucy cũng không xuống tay được đâu. Chắc chỉ sẽ không bao giờ gặp lại
Phương Trinh
Phương Trinh Cấp 4
má đúng cuốn
Satella
Satella Cấp 5
emo
Đại Dương Xanh
Đại Dương Xanh Cấp 4
Khalid phản bội nu9 do yêu nu9 đó mn, rất ô dề nha
Gang Maru miku
Gang Maru miku Cấp 4
Đại Dương XanhYêu đến nỗi phản bội, giết chết rồi chặt đầu nu9 dâng cho vua của nước này hả 😡
Đại Dương Xanh
Đại Dương Xanh Cấp 4
Gang Maru mikuĐúng rồi, vì cái gì mà đất nước đó bị mục nát rồi nên định biến nu9 thành nô lệ cho bên nào ấy. Ổng biết vậy muốn bảo vệ sự trong troắng cho nu9 nên giết, vì yêu nu9 rất nhiều nên Khalid giữ luôn thân xác cũ của nu9 bên mình =))
Irena Horwep
Irena Horwep Cấp 4
Đại Dương XanhVậy rồi nu9 có bt ko, bt rồi sau đó thì sao=)
Noble Nolan
Noble Nolan Cấp 3
Đại Dương XanhCreepy thế bnemo
Đại Dương Xanh
Đại Dương Xanh Cấp 4
Irena HorwepChỉ thấy spoil là Khalid yêu nu9 th chứ nu9 biết hay kh thì t kh bt =)
Kather Rin Zuki
Kather Rin Zuki Cấp 4
Đại Dương Xanhủa j dzợemo
Mei
Mei Cấp 4
Đại Dương XanhVãi ò :))) yêu như này thì hỏng rồi 
Mặc dù đã bt nhưng t vẫn ghét nó
Yang -chan
Yang -chan Cấp 4
Đại Dương XanhGiết vì yêu thằng này máu S à:)
Đàoo LannYuo
Đàoo LannYuo Cấp 3
Đại Dương Xanhvỡi, nó lại còn rắc rối z nữa
Game
Game Cấp 4
Đại Dương Xanhemo tình yêu gì ớn thế
Giltine Goddess
Giltine Goddess Cấp 4
Đại Dương Xanhmình rất thích câu của nam9, bào chữa cho ích kỷ và bạo lực dưới danh nghĩa tình yêu. Và mình cũng nhận ra rõ sự khó chịu khi xem loser 250 tập là gì mặc dù nó ko tệ đến thế. Đấy là bào chữa hành động sai trái, yếu kém, vô dụng của bản thân dưới lý do "yêu" mà làm vậy
Rui Ayaki
Rui Ayaki Cấp 4
Irena Horwept nghĩ là n9 gieets Khalid rồi mới biết sự thật:))
Lele
Lele Cấp 3
Đại Dương XanhNghe biến thái quá hà emo
Nguyễn Ly
Nguyễn Ly Cấp 4
Đại Dương Xanhemo nghe ô dề thế
Y
Y Cấp 3
Đại Dương XanhĐù nam yandere àemo
Lil Li
Lil Li Cấp 3
Đại Dương XanhNghe thế thì là nam8 dục vọng chiếm hữu trá hình dưới danh nghĩa "yêu" rùi 🥲🥲. Nói chung nước kiểu j cũng vong thì vẫn còn đầy cách giúp nữ9 trốn thoát kia mà, còn sống là còn có cơ hội cớ chi đem con ngta ra giết xong bị ghi lại trong sách là kém cỏi bất tài, mất hết cả danh dự hiệp sĩ nữ9 cố gắng cả 1 đời...
Đại Dương Xanh
Đại Dương Xanh Cấp 4
Lil LiÝe, rất giống ý t
Sora Aoi
Sora Aoi Cấp 4
Ai đọc tiểu thuyết r spoil phát vs là lol khalid có die ko.
Eheheheh
Eheheheh Cấp 4
Sora AoiCó nó phải chít
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
Sora Aoikhông nha. ổng vẫn sống
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
Ehehehehkhông đâu ổng vẫn sống mà
Eheheheh
Eheheheh Cấp 4
Yoshikawa YukiThằng phản bội ko chít, vậy nó đc thathu rồi hửemo
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
EhehehehĐược tha thứ rồi nha. Ổng quay về vùng đất là Ulsha ngày xưa á=))
Eheheheh
Eheheheh Cấp 4
Yoshikawa YukiÙi :)))))))))))
Sora Aoi
Sora Aoi Cấp 4
Yoshikawa YukiThế mục địch cuối cùng của ông Nhị Thái Tử là j v. Ổng kiểu giống m người hóng dram tình cảm với tham vọng cao
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
Sora AoiỔng muốn dành vương vị thôi ạ
Cà Tím
Cà Tím Cấp 4
Yoshikawa YukiĐọc ở đâu z bn
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
Cà TímMinh đọc spoil eng ạ
Sky nè
Sky nè Cấp 4
Yoshikawa YukiR sau này nu9 có gặp lại đồng đội cũ k
Yoshikawa Yuki
Yoshikawa Yuki Cấp 4
Sky nèMình k đọc spoil đoạn đó nên không chắc nhưng mình thấy có 1 tấm hình minh hoạ novel là họ gặp lại nhau
Sky nè
Sky nè Cấp 4
Yoshikawa YukiHóng đến đoạn đó
Gaiden Kusanagi
Gaiden Kusanagi Cấp 4
nếu chị muốn Ulshar đọc lập thì chị phải tìm đc người lãnh đạo có tâm và có tầm nx vì theo em thấy thì chị tốt nhất nên làm vợ na9 đi (dell trốn đc đâu) chứ chị ko hợp với ngai vàng (*mà Ulshar mà độc lập thì hint có độc lập theo vợ luôn ko nhể*)emo
Zk ZK Minh
Zk ZK Minh Cấp 4
Comment đầu
Nguyen Han
Nguyen Han Cấp 3
emo