Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 1
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 2
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 3
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 4
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 5
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 6
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 7
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 8
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 9
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 10
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 11
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 12
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 13
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 14
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 15
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 16
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 17
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 18
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 19
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 20
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 21
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 22
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 23
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 24
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 25
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 26
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 27
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 28
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 29
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 30
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 31
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 32
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 33
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 34
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 35
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 36
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 37
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 38
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 39
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 40
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 41
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 42
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 43
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 44
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 45
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 46
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 47
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 48
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 49
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 50
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 51
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 52
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 53
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 54
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 55
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 56
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 57
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 58
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 59
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 60
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 61
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 62
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 63
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 64
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 65
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 66
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 67
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 68
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 69
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 70
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 71
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 72
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 73
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 74
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 75
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 76
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 77
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 78
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 79
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 80
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 81
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 82
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 83
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 84
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 85
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 86
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 87
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 88
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 89
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 90
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 91
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 92
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 93
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 94
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 95
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 96
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 97
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 98
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 99
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 100
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 101
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 102
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 103
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 104
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 105
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 106
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 107
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 108
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 109
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 110
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 111
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 112
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 113
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 114
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 115
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 116
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 117
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 118
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 119
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 120
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 121
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 122
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 123
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 124
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 125
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 126
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 127
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 128
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 129
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 130
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 131
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 132
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 133
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 134
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 135
Công Tước Bạch Long chap 53 - Trang 136
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
n
n Cấp 4
Ghjjjlllkkkkkk
Gay
Gay Cấp 4
Lông mi nó mọc quanh mắt luôn ,dị vcl emo
Truonggd
Truonggd Cấp 4
GayÔng nên soi gương
Xích Luyện Ma Tôn
Xích Luyện Ma Tôn Cấp 5
Gay????? Chứ lông mi ko mọc quanh mắt thì mọc ở đâu bạn emo
Lucifer IV
Lucifer IV Cấp 4
GayNgáo à :))) hay ch bao h soi gương thấy mặt bản thân mình như nào ? Hay mày cũng dị vcl giống v kk
Gay
Gay Cấp 4
Lucifer IVDạo này hơi quá chén nên cũng hơi ngáo thật ,đưa đít đây mấy cu
TNC
TNC Cấp 4
............
Tạc Thiên Bang Hades
Tạc Thiên Bang Hades Cấp 5
Ae vô cài đặt đổi phương pháp tu luyện đi kìa :))
anti mấy cđ ngu
anti mấy cđ ngu Cấp 4
có không giữ mất tiếc ghê =)))))). hóng xem phản ứng của main
Taruchi
Taruchi Cấp 4
Vẽ nữ như chị Dậu lực điền :)
Apostle Of Death
Apostle Of Death Cấp 5
Ưa mỗi cái nét vẽ con rồng emo
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
ít ra con này nó ko đáng trách như con tóc vàng bên bộ thiên quỷ, con này ít nhất nó cũng tận mắt tiếp xúc main khi trước và trải qua kha khá thgian trước khi cha nó bắt phải từ hôn, chứ đéo phải do chính nó tự quyết định. nhìn lại con hãm tóc vàng kia xem, việc hôn sự nó có tầm quan trọng lớn mà nó lại tự ý từ hôn, đã thế nó từ hôn ngay lúc main là phế vật ban đầu thì t ko nói, nó từ hôn khi main đã nhập vào, chưa hề tiếp xúc cái mẹ gì đã quyết định luôn, xong thấy ngta ko như v lại quay xe rụng trứng, đổi art, lên chút nhan sắc thì 1 đám simp bại não vào bênh. đó là lí do vì sao ngta chửi con trong bộ này chỉ dừng lại ở việc "ko ưa" hay "ghét" mà con tóc vàng lại bị chửi như phò, đỉ là hiểuemo
p h
p h Cấp 4
Tẻ Mi Núhài vãi l, cay cú qua tới tận đây. con kia đang chuẩn bị cưới thằng nhị công tử bị thằng roman vào phá ép đòi cưới nó chả ghét à ? còn việc thiên quỷ nhập vào xác gốc nó có biết đéo đâu mà đòi tiếp xúc lại làm đéo gì trong khi cả nước ai cũng biết roman là thằng rác rưởi, đến dân chúng, mấy thằng kị sĩ quèn nó khinh ra tận mặt.  emo
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
p hrồi liên quan đâu ? ai mượn nó biết là roman hay thiên quỷ ? m đem mấy cái này vào làm con mẹ gì trong khi t đéo bắt nó phải lấy phế vật, và t cũng đéo có ý kiến vs quyết định từ hôn của nó ? t có nói gì đâu ? nhưng mà làm ơn, đã chê, đã ghét ngta xong rồi thì đừng có mặt dày thích ngta lại khi thấy ngta thay đổi hay là nhập xác con mẹ gì ấy. Nó rác rưởi, m ko lấy thì ok, ai cản m đâu, nhưng đã quyết định rồi thì đéo rút lại giùm, y như mấy con phò quay xe mấy truyện khác, bị chửi là đáng
p h
p h Cấp 4
Tẻ Mi Nú"việc hôn sự nó có tầm quan trọng lớn mà nó lại tự ý từ hôn, đã thế nó từ hôn ngay lúc main là phế vật ban đầu thì t ko nói, nó từ hôn khi main đã nhập vào, chưa hề tiếp xúc cái mẹ gì đã quyết định luôn"
Đéo ý kiến của mày đây à? sảng đá đéo biết mình viết cái gì hay sao thế? còn câu sau lúc nó từ hôn nó biết thằng main nhập vào à? lúc đó có ai biết vụ nó đi đập bọn nanh huyết đéo đâu.


"t đéo bắt nó phải lấy phế vật"
Mày đéo bắt nhưng thằng cha nó bắt, hoàn cảnh bắt buộc chứ nó muốn à?


"đã ghét ngta xong rồi thì đừng có mặt dày thích ngta lại khi thấy ngta thay đổi hay là nhập xác con mẹ gì ấy."
Một thằng rác rưởi phá hôn thú của mình bắt mình cưới nó thì đéo ghét được cũng tài đấy thằng ngu. Còn việc nó quay xe thì đéo phải do thằng kia nó khác hoàn toàn, trưởng thành à. Sao mày ngu thế? Thậm chí nó đéo phải mấy con phò kiểu kia quay xe vào ăn bám, nó được thằng main giúp mở ý một lần xong cũng biết tự lực đi vào đô học chứ có bám đít thằng main mãi đéo đâu.

Tóm lại là mày ngu vãi lồn, văn vẻ câu cú như đá vào buồi, thở câu nào ra là câu đó tự đá dái mấy câu trước trông dị tật vãi cả lồn.
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
p hlại cắn ngu, mày ko thấy cái post này t đang so giữa 2 con à ? t đang kể lại đấy, đó mà là ý kiến của m đấy à thg óc ? khi nào t bảo "đm từ hôn main ngu vcc" đó mới là ý kiến nhé thg ngu, t đang kể lại việc nó đéo biết tự thân quan sát, tìm hiểu gì trước khi quyết định và so vs con trong truyện này đấy.
rồi cha nó bắt nó lấy liên quan con cặt gì ở đây thế ? bộ này cũng thế đấy, m thấy con này xử lí thế nào ? giữa 1 con hãm và 1 người tinh tế biết quan sát nó khác nhau thế đấy.
ghét thì ghét tới cùng cmm đi, quay xe con mẹ mày à. và cái cmt trên của t cũng chỉ để so sánh giữa 2 con đấy, m nhảy vào bênh trông thiểu năng vcc ra. phải nếu nó mà biết nghĩ như con trong bộ này thì nó quay xe t chả chửi nó làm gì đâu, vì dù sao ban đầu nó đã tiếp xúc vs thg main 1 thgian rồi chứ đéo phải như ai kia.
đmm ban đầu thì chê cho lắm vào, tới khi thấy nó khác hoàn toàn, trưởng thành như lời m nói thì quay xe, địt mẹ con chó cái, thấy ngta thay đổi là muốn dí lồn vào ngay, bọn simp não chó như m thì ngoài bênh mọi thể loại gái ra thì biết cc gì mà bày đặt bảo ng khác ngu ? chỉ có tụi gái rác rưởi mới quay xe thích trở lại 1 đứa mà mình từng từ chối thôi, và cũng chỉ có mấy thằng não chó simp như m mới đi bênh loại rác rưởi đấy
Ins con này nứng vc
Ins con này nứng vc Cấp 4
Tẻ Mi NúXin tên bộ thiên quỷ đi bro
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
Ins con này nứng vcthiên quỷ chẳng sống nổi cuộc đời bình thường, hay search chữ thiên quỷ là thấy
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi Nútư duy củ chuối vl, t cx đ hiểu sao bọn m đọc truyện lại cay con tóc vàng bên bộ thiên quỷ, trong khi việc nó làm không có gì là sai và hãm cả, trước khi từ hôn nó đã nói lý do yếu tố và động cơ vì sao nó phải làm thế ở cuộc hôn nhân chính trị, khi ở buổi tiệc nhà braco thằng chủ thể không khác gì rác rưởi ăn chơi xa đọa nghiện thuốc phiện đ có tiếng xấu nào là nó không có, trong khi đó con tóc vàng đc thằng tác xây dựng là một nữ nhân mạnh mẽ quật cường sau này thứ nó học được là sự thông cảm và chia sẽ, lúc từ hôn sau khi biết thằng main dính liếu tới băng huyết nanh, nó còn lo lắng cho cho thằng main lời khuyên các kiểu, và sự việc thay đổi khi có 1 thằng thiên quỷ vs tâm cơ dỏm vcl từ võ lâm đến thì nó bị chửi, đọc truyện thì phải theo nhiều góc nhìn khác nhau vào chứ thằng thiên quỷ đôi khi nó cx có các hành động quá đáng đấy
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi NúCòn nó về sau này thì có phần ngưỡng mộ và thâm tâm nó cx công nhận điều đó về cách thằng main thay đổi bản thân mình về mọi mặt, và nó cx muốn đc như thế, còn m so cái gia tộc danh giá vcl như peradon vs cái gia tộc có tiếng mà đ có miếng về quân sự như dimitry, thì thằng main này ở đây từ ngoại hình, tính cách, học thức, và bối cảnh đều hơn thằng chủ thể bên kia rất nhiều, vì thế nên nó đc gđ tạo cơ hội cho con này nó tiếp xúc nhiều hơn đấy ?
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
Renthers Quyannhưng mà cái lòng tự cao vs tự ý quyết định của nó vs cái danh nghĩa "bông hoa" con mẹ gì ấy của nó khiến t gai mắt ngay từ lần đầu nó nhắc tới từ đó, dù biết sai nhưng vẫn cứng đầu, mà tính t là thế, miễn gây ác cảm cho t 1 lần thì cho dù nó có từ rác rưởi trở thành 1 ng vĩ đại hi sinh vì nhân loại thì t vẫn xem nó là rác rưởi nhé, nếu ban đầu nó cứ việc như con tóc tím bên này biết suy nghĩ chút thì cho dù nó xấu hay dị tật t vẫn bênh nó, và như t đã nói, đã chê ngta rồi thì tới cái tư cách gặp mặt ngta nó còn ko có chứ ở đó mà mơ tưởng tình cảm, cút mẹ đi, cũng như t thôi, t mà chê thì đéo bao h rút lời nhé, con tóc tím bộ này nó từng trải qua vs main khá lâu r mà vẫn chịu đựng vì gia tộc đấy thôi, nên t chả chửi nó bao h, ko có cmt nào t chửi nó đâu, riêng con tóc vàng t sẽ chửi nó là "con hám lợi quay xe" cho dù sau này nó như thế nào, đã xấu vcc ra còn bày đặt bông vs chả hoa nhà flawrence, nghe buồn ỉa vcc, t ko có lòng vị tha đâu nên m giải thích gì đi nữa t vẫn thấy nó rác do nó còn tơ tưởng vs thg main, thay đổi thì sao chứ ? đéo quan tâm đâu
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi NúỞ đây không có 1 chút gì về giải thích mà ở đây là phản biện vì sao và hành vi của con tóc vàng là đúng đắng, con nó cũng đã nói nó không muốn kết hôn ngay bây giờ mà muốn lựa chọn người mà nó đầu ấp tay gối sau khi tiếp xúc họ, chỉ vì cuộc hôn nhân chính trị mà bản thân lại cưới thằng ất ơ ngay sau lần gặp mặt này, nó cũng cho lời khuyên vẫn lo lắng thì đó là điều mà con tóc vàng nó có được chứ không phải quan sát và có yếu tố lợi dụng vì gia tộc như con tóc tím mà m bênh vực đâu, cốt lõi ở đây con tóc tím lại có nhiều đất diễn hơn khi ở bên quan sát và suy đoán thằng main và kiếm sự có lợi cho mình đến arc nó chinh phục white dragon =))
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
Renthers Quyanuhm đúng đắn lắm, biết tình hình gia tộc ntn nào r còn tự ý hành động như đúng r, còn đem cái danh bông hoa gì đó ra để nói làm như mình quí lắm ko bằng. Do thằng main nó quá hiền và nó ko có tính ăn thua đủ nên con đó mới đc như bây h thôi, chứ gặp t là t cho gia tộc nó chết gần sạch mới vào cứu cho nó bỏ cái tật tự cao bông hoa này nọ rồi, cái hôn sự đó cho dù nó ko muốn đi nữa thì cũng phải chấp nhận vì tình hình hiện tại cần phải làm v nhưng xem nó làm thế nào ? lẽ ra phải cho con này bị diệt tộc còn 1 mình nó sống cho nó biết cái thân cái phận của nó rẻ rách tới nhường nào, còn muốn cưới ng mà mình muốn ko bị sắp đặt thì bị diệt tộc đéo nói nhiều, thời đó đéo như thời nay, muốn là việc của nó, nhưng kết quả ra sao thì phải tự chịu, do main muốn giúp nó thôi chứ thiếu mẹ gì lí cách làm để tiêu diệt cả 2 nhà. T hỏi thật, nếu đổi ngược giới tính lại thì tụi m còn bênh nó ko, thí dụ như thằng main đi từ hôn ngta chỉ vì nghe đồn con nó chuẩn bị cưới là 1 con phò nghiệp ngập, chê cho cố vào r sau này thấy ngta ko phải thế mà lại còn rất có tài nên main mặt dày tìm cách quay lại, thấy hãm chó ko ??? tụi m thấy gái thì bênh cứ nói mẹ đi, lúc chưa đổi art sao đéo thấy ai bênh nó nhỉ, đổi art thành thế xong 1 đám nhảy vào bênh, đủ hiểu rồi, đm vừa xấu vừa tự cao vừa dại dột, đéo có gì để t bênh hết, phải chi ban đầu nó mà cam chịu như con tóc tím, hết giá trị xong r từ hôn t cũng chả thèm chửi, vì qua 1 thgian mà con phế mãi thì từ hôn cũng đúng, chính nó hại gia tộc nó xém tiêu xong r quay ra bênh đc, ko phải cứ sủa ra vài câu quan tâm có nghĩa m là ng tốt đâu, thấy nó cút khỏi màn hình t mừng vcl ra
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
Renthers Quyannói nhiều thế thôi chứ t chỉ muốn tóm lại 1 câu duy nhất thôi, chê ngta lúc ngta còn phế thì m ko còn cái tư cách để đc ngta có cảm tình lại đâu, nói thế cho nhanh đi
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi NúCon tóc vàng còn đ biết bản thân nó được đặt lên cuộc bôn nhân chính trị này là với mục đích bảo toàn cho gia tộc nó khi có đồng minh là dimitry trước braco và mọi kế hoạch là do nội bộ các trưởng lão quyết định, và khi ấy chính vì bản thân nó không biết nên nó có quyền được lựa chọn mà không dưới sự can thiệp nào của gia đình, còn nói về thời đại trung cổ thì bản thân thằng chủ thể đ đáng đc sống chứ ở đó mà bênh vực cái điều ất ơ nhất ở đây là gì là thằng roman cũ bị thằng antony điều khiển việc con tóc vàng hay nó có từ hôn hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian hiểu rõ vậy đi nhé, còn m nói thằng main muốn giúp là giúp thế l nào đợi tàn cuộc lao vào đấm hay đợi bọn nó đang bắn nhau xí xả lao vào hưởng lợi?? Đó là tình huống ép buộc giả dụ nó giúp braco tiêu diệt gia tộc con tóc vàng thì có còn được xem là 1 ân huệ hay chỉ dừng ở mức đồng minh, còn ở đây sau khi liên minh vs con tóc vàng gia tộc nó nhận được ơn huệ và sẵn sàng vì dimitry cho lần sau roman đã cứu bọn nó, nên nhớ chỉ những kẻ đang ở thế bị động đang được cứu giúp thì sẽ biết ơn, hơn bọn đang ở thế chủ động và chiến thắng
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi NúCho nên đừng có cay cú vì theo góc nhìn của thằng main làm gì cả, ở cái thời đại mà những gia đình quý tộc đặt nặng vấn đề về danh dự hơn là mấy cái tư duy củ loằn về thằng main nó như nào và nó như kia, vì đó là cách bọn tác giả đang cố xây dựng cho nổi bật chứ chả có cl què gì ở đây, hơn hết đến cả những người dân trong lãnh thổ dimitry còn căm hận và đéo xem thằng chủ thể ra gì vì tiếng xấu và thói ăn chơi của nó, thì việc con tóc vàng nó làm là đúng theo bản thân của nó, còn về sự sắp đặt mà không hề biết về giá trị của cuộc hôn nhân này thì nó cx đ có lỗi gì ở đây ngoài nội bộ gia tộc của nó, và nếu có thêm thời gian tầm nhìn của con tóc vàng có khi còn vương xa hơn thằng thiên quỷ dỏm. Và cuối cùng như t nói con tóc vàng đã chấp nhận và nó vô cùng ngưỡng mộ thằng thiên quỷ, và lấy đó làm động lực để thay đổi chứ chả phải thề loại lợi dụng như con tóc tím m bênh vực đâu
Tẻ Mi Nú
Tẻ Mi Nú Cấp 4
Renthers Quyanđọc lại đi bạn xem xem nó có biết ko nhé, nó biết hết đấy, nhưng ngưỡng mộ hay động lực gì đó thì t ko quan tâm, miễn là tránh xa cái đứa mà nó từng chê là đc, chỉ thế thôi đủ rồi, chứ về sau miễn cứ thấy nó thì t sẽ lại chửi thôi, chò dù sao này nó có hi sinh cứu main đi nữa t vẫn sẽ chửi nó, thế thôi, cứ dính tới main thì t sẽ chửi, còn nếu biết thân biết phận cút mẹ ra thì t sẽ im ko thèm quan tâm, loại gái quay xe nào trong mắt t nó cũng cùng 1 loài vs nhau thôi, t sẽ ko thèm quan tâm nó có thay đổi cái nhìn về main đâu, miễn sao đừng quay xe là đc, cứ thấy nó là lại nhớ đến vụ quay xe của con bạn gái cũ, ko cay sao đc, nói chung chê rồi thì cút con mẹ nó đi, càng xa càng tốt, thay đổi ra sao kememay, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, thấy nghèo thì chê, thấy ngta khá lên lại nứng lên, hãm
Renthers Quyan
Renthers Quyan Cấp 4
Tẻ Mi NúCon tóc vàng chỉ biết về cuộc hôn nhân giữa nó và thằng chủ thể là cuộc hôn nhân chính trị bị ép buộc bởi roman, nhưng không hề biết mục đích đằng sau là gì và nó cũng ngây thơ trước người cha không nói rõ ràng động cơ phía sau, cho đến khi braco đưa ra tối hậu thư cuối cùng là chiến tranh được tài trợ bởi nhiều gia tộc khác lẫn chính ngân hàng và thế lực của hoàng thất, ngược lại cha của nó chỉ nói trong lần gặp đầu tiên về sự xung đột ở mức tranh giành gia tộc, và vì thế nên nó mới quyết định như thế, vì vốn gia tộc của nó là thương nhân có vị thế hơn cả dimitry trong giới thượng lưu vì có sức ảnh hưởng kinh tế, trc khi cha của nó nói sự thật cho nó về giá trị của roman khi gia tộc của mình trở thành đồng minh của dmitry vì mục đích gì và an toàn cho lãnh thổ của nó, và bị xem là hãm trong khi việc nó làm là đúng và nó chỉ xuất hiện ở 1 vài chap và luôn thể hiện sự quan tâm đến roman cho dù gia tộc của mình đang ở thế bất lợi, thay vì lợi dụng sức mạnh của roman và nó được gì nhỉ, nó quyết định đi đến thủ đô và khám phá mọi thứ sau khi nhận được lời khuyên của thằng thiên quỷ, và nó chả có vấn đề gì ở đây ngoài góc nhìn mà thằng tác giả xây dụng để main nó có nền tảng đề phát triển cho những arc sau, chứ thật sự việc bọn m cay cú vì 1 đứa con gái từ hôn vì bản thân thằng chủ thể rác rưởi kia t thấy buồn cười lắm =))
CHOI LOLI KO BAO
CHOI LOLI KO BAO Cấp 5
Vẽ gái bộ này như b**iemo
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng Cấp 5
Thảo luận cái đb, có không giữ mất tiếc ghê,
Shiyami Gin
Shiyami Gin Cấp 4
đhs t cứ kh ưa cái con mắm tóc tím, kiểu như có đéo giữ mất tiếc ghê z ă:))
Gg
Gg Cấp 4
Có đ giữ mất đừng tìm :))
Vương Lực
Vương Lực Cấp 5
emo thảo luận loạn l
Rất bình thường
Rất bình thường Cấp 4
Ok làm nguyên dàn harem luôn đi anh trai
Tê
Cấp 5
Thảo luân trên giường emo
Ooo
Ooo Cấp 5
Đấy là ai chứ éo phải main chắc luôn
LÃ
Cấp 4
Nghe nguu vclllll
Quang Đại
Quang Đại Cấp 4
OooCó cũ lìn ấy, main thích đấu kiếm thôi =))
Ooo
Ooo Cấp 5
Quang ĐạiĐồng ý 2 chân 2 tay cho đáp án này