Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
NhatTruyen Online
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 101
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 102
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 103
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 104
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 21 - Trang 105
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hana Rin
Hana Rin Cấp 4
Mấy cái chiêu trc kìa bá cháy bọ chét ko xài lại xài máy cái chiêu này 
Ông tác giả quay xe p3 két nghẹt lun đ
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
Đang đợi 1 thằng boss cực bá để thằng main xài skill của 9Long, chứ xài mấy skill lom dom này để kéo dài mạch truyện thì chánnnemo
Linh
Linh Cấp 4
Phách quyền đâu mang ra bạch hổ hạ sơn nữa =))) ủa học trò cửu long mà toàn dũng võ nhà ng ta thế
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
LinhCó chap nói rồi, do thằng main nó là thủ lĩnh của Sunwo nên chỉ dùng võ công của Sunwo, chứ xài skill của 9Long thì end game sớm, rồi cũng sẽ đến lúc thôi ahihiemo
Phiên Phiên
Phiên Phiên Cấp 4
LinhThủ linh mà đi dùng võ người khác đánh người nhà thì thằng nào nể nữa 😆😆😆
Osama Biladen
Osama Biladen Cấp 4
Thằng main chính ra thiên phú cực bá đạo đấy đọc p1,2 lúc nó đc thằng sư phụ dạy võ nhìn 1 lần tập vài lần đã học đc rồi , cả bà già tộc trưởng gì ấy dạy nó thiền cõi ảo nó học có mấy ngày mà bà đó mất 3 năm còn con sera mất hơn 10 năm còn chưa học đc emo
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 4
Osama BiladenThiên phú thì nó chỉ thua mỗi thằng tiểu giáo chủ ma giáo thôi. Còn kỳ ngộ thì 1 chữ main là đủ diễn tả
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
Tamamo no-Maethiên phú nó ko kém đâu, nhưng 1 thằng mới tiếp xúc võ thuật

1 thằng sống với võ thuật từ nhỏ ít nhiều nó cũng ảnh hưởng hiệu quả học tập
huyết tế
huyết tế Cấp 3
th thì cx hơn 20 chap r p xài võ chân truyền chớ
Cao lầu ngân bitch
Cao lầu ngân bitch Cấp 3
Hơi đuối nhể,phần ám ảnh tâm lý phần đan điền mới hồi phục.
Osama Biladen
Osama Biladen Cấp 4
Main dùng công pháp sunwo ko phù hợp với cơ thể lão cáo già kia cũng nói vậy mà , nó nói biết như vậy nhưng là thủ lĩnh sunwo phải dùng công pháp gia tộc khổ thế đấy nếu nó dùng công pháp của cửu long thì thằng cha này toi lâu rồi emo
DenDen
DenDen Cấp 4
Osama BiladenNó dùng công pháp của cửu long thì nghĩ xem ổng sống dc mấy chap
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 4
DenDenÉo chịu nổi 1 kích của Trọng Khôn Cước.
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
Osama BiladenXài skill của 9Long thì end game sớm lắm emo
Ko
Ko Cấp 4
ko thích truyện này
chào ae
Vô
Cấp 4
KoCút ra nhé
Tớ Thích xem sex
Tớ Thích xem sex Cấp 4
Nó Tên Không
Mezoth
Mezoth Cấp 4
emonào lão chân máy mới ép được chàng trai dùng võ chân truyền đây
hhtu
hhtu Cấp 4
Hình như từ đấuf ss3 đến h main dùng mỗi võ của nhà sunwo thôi mà đk
Seven Deadly Sins
Seven Deadly Sins Cấp 4
hhtuđúng rồi vẫn chưa học Hắc Thiên Địa Thần Công nên bị yếu :(
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 4
Seven Deadly Sinskhông phải bị yếu mà chưởng môn Sunwoo lại đi dùng Cửu Long? Điến à?
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
Tamamo no-Maebị yếu là đúng rồi

1 là nó nội thương chưa lành

2 là nó dùng võ công ko khớp với nội công
Seven Deadly Sins
Seven Deadly Sins Cấp 4
Tamamo no-Maechưởng môn tạm thời cho đến khi con bé kia về thôi
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
Main mới mãi mới có tavs dụng =)))
Phong Lôi Đại Đế
Phong Lôi Đại Đế Cấp 5
Anh em cứ yên tâm. Nó giầu nghề thôi. Đây chưa là thực lực thật sự của no đâu. Cơ mà no bị ám ảnh bởi sư phụ nó nên có tâm bệnh
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
thằng kia bảo ko nhìn thấy gì trong khi cơ thể nó đã dc cường hóa

vậy thì tốc độ ra chiêu và di chuyển của lão kia hẳn là ít  nhất phải đạt đến tốc độ âm thanh rồi
A B
A B Cấp 4
sao phần 2 mạnh lắm mà sang p3 cái đánh khổ sở v
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
A BBị thương từ ss2 và vẫn ám ảnh bởi ông sư phụ, có quá nhiều vc phải lo.
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
A BNhầm ko phải ám ảnh mà là dell thèm dùng võ của ông sư phụ nx lên tốc độ thăng tiến sm chậm đi nhiêud
A B
A B Cấp 4
hajatokitesuk dùng võ thì nội công vẫn còn đấy chứ có phải k dùng võ ông thầy là nó yếu đâu
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
A Bchiến lực yếu đi

nội công còn nhưng võ nhà sunwoo ko khớp nội công của nó , dùng ko phát huy dc cả võ lẫn nội công, hơn nữa còn ảnh hưởng cơ thể vốn đang nội thương của nó
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
A BBị nội thương học một môn võ mới từ các bước đầu sau vài tháng mà đạt đc đến trình độ hiện tại thì đã là thiên tài rồi ấy chứ
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Má , sang phần cuối mà vẫn vật vã quá thể luôn ấy , này sao đánh trận cuối với ông sư phụ đây , còn cả đại hội võ lâm nữa
Thưa Bố
Thưa Bố Cấp 4
Hoàng Ngọc AnhÔng cứ lo chắc gì đã là phần cuối emo
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
Hoàng Ngọc Anhđây là nó vẫn còn đang bị nội thương, đồng thời ko dùng võ công mạnh nhất
Di Hia Mèo
Di Hia Mèo Cấp 4
Hoàng Ngọc AnhDo main từ bỏ võ của ông sư phụ, lại còn bị vỡ khí 2 lần nữa nên giờ đâu còn mạnh đâu, 2ss toàn bị đả thương kinh mạch đến tổn thương cực nặng
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Thưa BốCuối phần 2 ông tác giả chốt luôn đây là phần cuối mà , quả này 200 chap là ít
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Nguyenle vietcuongÀ ừ tôi quên , ss3 mới có vài tháng sau vụ gãy chân tay cuối ss2
Black Cat
Black Cat Cấp 4
Hoàng Ngọc AnhVì quyền năng đang bị giới hạn.phần 3 tên là quyền năng vô hạn mà,đang bị giới hạn sao bá dc, chắc chưa mượn dc thanos đá vô cực nâng cấp lên găng tay vô cực ms có dc quyền năng vô hạn :))))
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Black CatÔng tác giả buff cho thì chẳng quyền năng vô hạn