Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 1
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 2
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 3
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 4
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 5
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 6
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 7
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 8
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 9
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 10
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 11
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 12
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 13
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 14
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 15
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 16
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 17
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 18
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 19
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 20
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 21
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 22
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 23
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 24
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 25
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 26
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 27
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 28
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 29
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 30
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 31
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 32
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 33
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 34
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 35
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 36
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 37
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 38
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 39
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 40
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 41
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 42
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 43
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 44
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 45
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 46
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 47
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 48
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 49
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 50
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 51
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 52
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 53
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 54
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 55
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 56
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 57
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 58
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 59
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 60
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 61
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 62
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 63
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 64
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 65
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 66
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 67
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 68
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 69
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 70
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 71
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 72
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 73
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 74
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 75
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 76
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 77
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 78
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 79
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 80
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 81
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 82
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 83
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 84
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 85
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 86
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 87
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 88
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 89
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 90
Thiên Tài Kiếm Thuật Của Gia Tộc Danh Giá chap 22 - Trang 91
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Gã
Cấp 4
Dậy mà gáy nữa đi tml  emo
Thẩm Tiên Sinh
Thẩm Tiên Sinh Cấp 4
Thằng main kiểu tự tin xong tự vả vcl, mấy lần rồi
Heisenberg Griffin
Heisenberg Griffin Cấp 4
Thẩm Tiên SinhDo kiếm main không chịu nổi thôi, chứ thằng già kia ở thế yếu nên hoảng mà. Bởi vậy nên thằng hắc thạch kêu là có biến số đó
B A
B A Cấp 4
Cái con tóc đỏ này phiền thế nhì toàn nói lời thừa thãi ko đánh thì cũng có chạy được đéo đâu mà cứ cản giỏi thì lên đánh đi
Heisenberg Griffin
Heisenberg Griffin Cấp 4
B ANó sau này mạnh chứ giờ mà cùng lao lên thì làm vướng tay chân thôi
Laughing Coffin
Laughing Coffin Cấp 4
Tưởng tên giống là nv 9 ah
Xem chùa
Xem chùa Cấp 5
Củng may ko gặp phải sung jinwoo chứ ko là end mẹ truyệnemo
Theking
Theking Cấp 4
Xem chùa=)))))))emo
F
F Cấp 4
Vẻ cảnh bem nhau chán thế
Nguy
Nguy Cấp 4
Nói nhiều chỉ.có ăn lozzz emo
JCeli
JCeli Cấp 4
Hóng chap mới
Vui lò
Vui lò Cấp 5
emo
Máy dập
Máy dập Cấp 4
Mấy thg phản diện nên rút ra kinh nghiệm rằng ko nên đánh nhau vs mấy thg main vho dù nó có thua cấp của m đi hăng nữa
Đại Phản diện
Đại Phản diện Cấp 5
Máy dậpKo. nên rút ra là cmn đừng có bói nhiều dồn một phát chết hẳn đi
Kan
Kan Cấp 4
Máy dậpBọn phản diện dù là trùm thì thường mất não khi đánh main ,đíu dồn phát chết luôn
Tui là
Tui là Cấp 4
KanChả ai ăn quái rừng mà lại dùng unti
Tui là
Tui là Cấp 4
Đại Phản diệnGiống game thôi mà ông có thấy thằng nào đi rừng dùng unti để ăn con quái chưa
Máy dập
Máy dập Cấp 4
Tui làSao m bt ko thg nào dùng unti ăn quái đăng ăn bùa bên kia qua cưowpz mà ko có tp hay tt thì unti cho lẹ
Tui là
Tui là Cấp 4
Máy dậpĐó là trường hợp khẩn cấp chứ bình thường ai làm thế
Đại Phản diện
Đại Phản diện Cấp 5
Tui là:)) tôi nè cầm triệu vân chuyên dùng unti fam bùa kinh nghiệm sau 7749 lần bị mid team bn cướp bùa xanh
Huynh Thinh
Huynh Thinh Cấp 4
Tui làT nha :v đầy con dùng ulti, như ryoma, raz,...
thangafk
thangafk Cấp 5
Hết nhanh vqix
Dragon
Dragon Cấp 5
Rồi đứt nửa người
Dva Trường
Dva Trường Cấp 4
Nhanh gọn lẹ vch
Hoang Nghia
Hoang Nghia Cấp 4
bật hack tốt đấy kk
Nguyễn Hào
Nguyễn Hào Cấp 4
hóng vãi emo