Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 1
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 2
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 3
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 4
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 5
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 6
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 7
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 8
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 9
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 10
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 11
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 12
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 13
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 14
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 15
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 16
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 17
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 18
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 19
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 20
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 21
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 22
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 23
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 24
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 25
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 26
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 27
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 28
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 29
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 30
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 31
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 32
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 33
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 34
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 35
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 36
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 37
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 38
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 39
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 40
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 41
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 42
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 43
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 44
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 45
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 46
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 47
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 48
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 49
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 50
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 51
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 52
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 53
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 54
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 55
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 56
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 57
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 58
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 59
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 60
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 61
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 62
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 63
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 64
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 65
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 66
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 67
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 68
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 69
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 70
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 71
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 72
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 73
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 74
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 75
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 76
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 77
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 78
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 79
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 80
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 81
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 82
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 83
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 84
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 85
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 86
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 87
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 88
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 89
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 90
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 91
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 92
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 93
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 94
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 95
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 96
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 97
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 98
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 99
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 100
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 101
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 102
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 103
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 104
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 105
Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính chap 50 - Trang 106
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Tạc Thiên Bang
Tạc Thiên Bang Cấp 4
làm j mà gãy cả xương dữ vậyemo
tran tuquyn
tran tuquyn Cấp 3
heeh, lời tiên đoán sẽ thành sự thật thôiiiiiii
Tom Khá Lứng
Tom Khá Lứng Cấp 4
Ủa v 2 đứa nó đêm qua làm j chx :))??
Chiến Thần Rớt Não
Chiến Thần Rớt Não Cấp 4
Tom Khá LứngChắc là giao phối emo
Lmao
Lmao Cấp 4
Khứa ắk wỷ bú hết cảm "suck" luônemo
nờ ô nổ
nờ ô nổ Cấp 4
v na9 là felix hay ổng ác quỷ đó
Á
Á Cấp 4
nờ ô nổLà Felix nhà bạn
tieuha
tieuha Cấp 4
nờ ô nổĐương nhiên là felix roàiii
Kkkk
Kkkk Cấp 3
nờ ô nổLà felix nha bạn
P Ka
P Ka Cấp 4
nờ ô nổĐương nhiên là Felix
Hàn Nguyệt Mai
Hàn Nguyệt Mai Cấp 4
nờ ô nổfelix á bạn
TRUYỆN Ula
TRUYỆN Ula Cấp 4
nờ ô nổFelix á bn
giang cẩm tú
giang cẩm tú Cấp 4
nờ ô nổfelix má ôi
Hestia Rita
Hestia Rita Cấp 4
má cute thế =)))
Duong Vi
Duong Vi Cấp 4
Mong cho a ác ma dc cái xác khác emo
Mập Thây
Mập Thây Cấp 4
Duong Vixác của 3 thằng điên kia đc đấy nhỉ
emo
Kamiko
Kamiko Cấp 3
Mập Thâyhay đấy emo
Ntth
Ntth Cấp 2
Chậc.... chậc
Lại sắp đi học r
Lớp 12 nữa chứ....emo
Pham Hien
Pham Hien Cấp 4
Lâu lém r mới đọc lại truyện này đọc thẳng chap cuối xem thử như nào, ai dè bt anh đẹp trai tóc trắng của tui ko phải na9 TT
Mon
Mon Cấp 3
Pham HienBro ơi tóc trắng là na9 đó chẳng qua là do ác ma nó chiếm nửa linh hồn chứ thật ra là 1
Nguyễn Hiền Nguyễn
Nguyễn Hiền Nguyễn Cấp 4
Pham Hienko phải đâu tóc trắng vs tóc đen cùng 1 ng đấy
Pham Hien
Pham Hien Cấp 4
MonCảm ơn bn sau khi nhx cái tin này mình đã ik đọc lại từ đầu và cuối cùng cũng đã hiểu là mình bị lừa r. Tác hại của việc đọc lướt là đâyemo
Ta là Ngôn Nhất Trùy
Ta là Ngôn Nhất Trùy Cấp 4
Pham HienKo phải bn ưi, cái ng da trắng đen j đều là nam chính, tại ảnh lm j đó cho ác ma ý thế nên da mới đen, nói chung 2 ng là 1 nha
emo
Cleara Ami
Cleara Ami Cấp 4
"Thứ kia"...emo
Anya Forger
Anya Forger Cấp 4
Mùi gian tình đâu đây
estee
estee Cấp 3
ông na9 dễ thương ghê emo
Comment
Comment Cấp 3
esteeđâu có, ông ác ma mà emo
Pham Akira
Pham Akira Cấp 5
esteeShip cho cặp này nào
Duongww
Duongww Cấp 4
Tsaooo,t đã mong mỏi cảnh đó mà 0 có:"))Sang ngày hôm sau luôn roii,ít nhất cũng ph như cảnh ở biển ýy:
emo
Bee
Bee Cấp 4
Truyện cute vão. Dù cảnh biển ông na9 đi t khóc thấy mom
Trang Tomi
Trang Tomi Cấp 4
Má tức á, cảnh xôi thịt đâu. Ít ra như ở chỗ bãi biển ấy đấy thế cũng dc. Đây méo có gì ấm ức quá đi huhuhuhuhu. emo
Nhiều khi nghĩ kiếm bộ nào 18 art đẹp nội dung hay đọc cho đầy đủ quy trình
I am Legend
I am Legend Cấp 4
Trang TomiT còn tưởng cảnh động vật chiến đấu trên giường chứ, lưng felix nát cmnl rồi